Ölçme Değerlendirme Alt Komisyonu

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

Başkan

Prof.Dr. Necdet SÜT

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

 Doç.Dr. Ayhan UÇAK

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Doç.Dr. Ayşe ÇAYLAN

Bu içerik 03.10.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 200 kez okundu.